Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

technik-uslug-kosmetycznych-zaoczny

Czas kształcenia: 2 lata
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie
Kwalifikacje: Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy.
                        Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług kosmetycznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przeprowadzania diagnozy kosmetycznej;
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających;
 • udzielania porad kosmetycznych;
 • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch części:

 • części pisemnej,
 • części praktycznej.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Miejsca pracy:

 • gabinety kosmetyczne
 • gabinety odnowy biologicznej
 • firmy kosmetyczne
 • ośrodki SPA
 • własna działalność gospodarcza

Przedmioty objęte planem nauczania:

 1. Wybrane zagadnienia z psychologii, socjologii i etyki
 2. Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii
 3. Dermatologia
 4. Zdrowie publiczne
 5. Podstawy prawa i przedsiębiorczość w zawodzie
 6. Podstawy przedsiębiorczości
 7. Ratownictwo przedmedyczne
 8. Technologie informatyczne w zawodzie
 9. Język obcy zawodowy
 10. Wybrane zagadnienia z fizjoterapii
 11. Kosmetologia
 12. Zabiegi kosmetyczne
 13. Chemia kosmetyczna
 14. Praktyka zawodowa – 4 tygodnie (160 godzin)
© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl