Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

Technik sterylizacji medycznej

Czas kształcenia: 1 rok
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie
Kwalifikacje: Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

Cel pracy technika sterylizacji medycznej: zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik sterylizacji medycznej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
 • przeprowadzania mycia, dezynfekcji - manualnej i maszynowej oraz sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń;
 • przeprowadzanie dekontaminacji, tj. przygotowanie sprzętu bezpiecznego w użyciu dla żądanego poziomu czystości mikrobiologicznej dla procesu diagnozowania i leczenia;
 • przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji;
 • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch części:

 • części pisemnej;
 • części praktycznej.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Miejsca pracy:

 • centralne sterylizatornie;
 • pracownie endoskopowe;
 • gabinety stomatologiczne
 • podręczne sterylizatornie na bloku operacyjnym.

Przedmioty objęte planem nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne
 2. Wybrane zagadnienia z psychologii, socjologii i etyki
 3. Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii
 4. Zdrowie publiczne
 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 6. Technologie informatyczne w zawodzie
 7. Podstawy prawa i przedsiębiorczość w zawodzie
 8. Język migowy
 9. Język obcy zawodowy
 10. Ratownictwo przedmedyczne
 11. Technologia mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej
 12. Pracownia mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej
 13. Zajęcia praktyczne
 14. Praktyka zawodowa
© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl