Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

Technik farmaceutyczny

Czas kształcenia: 2 lata
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie
Kwalifikacje: Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik farmaceutyczny jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych;
 • wykonywania czynności związanych z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów;
 • uczestniczenia w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch etapów:

 • etap pisemny,
 • etap praktyczny.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Miejsca pracy:

 • apteki ogólnodostępne,
 • apteki szpitalne,
 • apteki zakładowe,
 • zakłady przemysłu farmaceutycznego,
 • zakłady przemysłu kosmetycznego i przetwórstwa zielarskiego,
 • laboratoria chemiczne przemysłu farmaceutycznego, zielarskiego, spożywczego,
 • laboratoria naukowo-badawcze i inne laboratoria kontrolne,
 • sklepy zielarsko-medyczne, zielarsko-drogeryjne,
 • sklepy specjalistycznego zaopatrzenia medycznego,
 • hurtownie farmaceutyczne,
 • punkty apteczne,
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne,
 • inspekcja farmaceutyczna

Przedmioty objęte planem nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne
 2. Wybrana zagadnienia z psychologii, socjologii i etyki
 3. Wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i patologii
 4. Zdrowie publiczne
 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 6. Technologie informatyczne w zawodzie
 7. Podstawy prawa i przedsiębiorczość w zawodzie
 8. Język migowy
 9. Język obcy zawodowy
 10. Ratownictwo przedmedyczne
 11. Farmakognozja
 12. Technologia postaci leków
 13. Analiza leków
 14. Farmakologia z elementami chemii leków
 15. Pracownia analizy leków
 16. Pracownia technologii postaci leków
 17. Zajęcia praktyczne
 18. Praktyka zawodowa

 

Plan nauczania na rok szkolny 2016_2017 - otwórz
© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl