Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

Szkolny klub Wolontariatu

W naszej szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu, którego celem przede wszystkim włączenie słuchaczy do pomocy osobom potrzebującym.

WOLONTARIUSZ to osoba, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji i instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.

Wolontariusze działają wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna, nie tylko w obszarze pomocy społecznej, ale w każdej dziedzinie życia społecznego.

Dlaczego warto zostać wolontariuszem?

Wolontariat pozwala na:

Nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni

 • Rozwijanie posiadanych umiejętności
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego, którym można wzbogacić CV
 • Odkrywanie poczucia sensu pomagania innym
 • Uzyskanie poczucia satysfakcji
 • Uczy wrażliwości na drugiego człowieka
 • Daje możliwość oderwania się od monotonii życia codziennego
Cechy, które powinny charakteryzować wolontariusza:
 • dużo optymizmu i chęci do działania,
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,
 • umiejętność wygospodarowania wolnej chwili,
 • odwaga i brak barier psychicznych,
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność.

Spotkania Szkolnego Klubu Wolontariatu odbywają się w pierwsze piątki każdego miesiąca o godz. 10.50. Zapraszamy chętne osoby do współpracy.

Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu

Elżbieta Kras

© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl