Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

Historia szkoły

I. Nazwa szkoły

Państwowa Szkoła Medyczna Pielęgniarstwa w Jaśle

2-letnia szkoła pomaturalna funkcjonująca od roku szkolnego 1961/62

Liceum Medyczne Pielęgniarstwa w Jaśle
5-letnia szkoła średnia funkcjonująca od roku szkolnego 1963/64

Zespół Szkół Medycznych im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle
Nazwa szkoły funkcjonująca od roku szkolnego 1972/73. W skład zespołu wchodziły:
5-letnie Liceum Medyczne Pielęgniarstwa,
4-letnie Liceum Medyczne z kierunkiem Opiekunka Dziecięca
oraz 2-letnie pomaturalne lub policealne Medyczne Studium Zawodowe.
Od roku szkolnego 1993/94 nauka w zawodzie pielęgniarka i w zawodzie położna w pomaturalnym Medycznym Studium Zawodowym odbywała się w 2,5-letnim cyklu kształcenia.

Medyczna Szkoła Policealna im prof. Rudolfa Weigla w Jaśle
2-letnia oraz 2,5-letnia szkoła ponadgimnazjalna (policealna). Nazwa szkoły funkcjonująca od roku szkolnego 2005/06.

Szkoła wczoraj i dziś - prezentacja


II. Kierunki kształcenia zawodowego w szkole w latach od 1961 do 2014/2015

 1. Pielęgniarka
 2. Położna
 3. Pracownik socjalny
 4. Opiekunka dziecięca
 5. Higienistka stomatologiczna
 6. Higienistka szkolna
 7. Technik farmaceutyczny
 8. Ratownik medyczny
 9. Terapeuta zajęciowy
 10. Dietetyk
 11. Technik fizjoterapii
 12. Technik masażysta
 13. Technik usług kosmetycznych
 14. Opiekun w DPS
 15. Opiekun medyczny
 16. Asystent osoby niepełnosprawnej
 17. Technik usług kosmetycznych
 18. Asystentka stomatologiczna

III. Dyrektorzy szkoły i zastępcy dyrektorów

Dyrektor szkoły lata Zastępca dyrektora lata
Lek. med.
Mirosław Winogrodzki
1961    
mgr Tadeusz Benesz 1961-1962    
mgr Anna Połtowicz 1962-1972    
mgr Jadwiga Kowalska 1972-1984    
mgr Eugeniusz Zacharski 1984-1987 mgr Anna Poplewska
mgr Barbara Pniewska
1984-1985
1985-1987
mgr Barbara Pniewska 1987-2000 mgr Iwona Gorczyca
Irena Semczyszyn
1987-1990
1990-1993
mgr Stefan Juryś 2000-2004    
mgr Alicja Dachowska 2004-2015

mgr Marta Klamut

mgr Monika Kulik-Marek

2010-2013

2013-2014

    mgr Mariusz Bezak 2014-2015
mgr Mariusz Bezak 2015-2016    
mgr Barbara Józefowicz 2016-nadal mgr Monika Kulik-Marek 2016-2017

IV. Kierownicy szkolenia praktycznego

Kierownicy szkolenia praktycznego lata
Irena Dąbrowska 1961-1972
mgr Jadwiga Kowalska 1966-1972
Wanda Oberc 1972-1997
Irena Semczyszyn 1972-1990
mgr Jadwiga Szaro 1997-2005
mgr Maria Wolak 1999-2007
mgr Alicja Dachowska 2000-2004
mgr Anna Zawadowicz 2006-2010
mgr Marta Klamut 2007-2010
mgr Monika Kulik-Marek 2010-2013
mgr Renata Erőss-Lignar 2010-2013
mgr Joanna Frączek 2013-nadal
mgr Grażyna Machowska 2013-2015
mgr Marta Klamut 2015-nadal

V. Kierownicy internatu szkoły medycznej

Kierownicy lata
Katarzyna Lubaś 1961 - 1972
mgr Aleksandra Kędra 1972 - 1982
mgr Ludmiła Wojtasiewicz 1982 - 1995
mgr Halina Kowalska 1995 - 2000
mgr Iwona Gorczyca 2000- 2005
© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl