Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

Baza Szkoły

Szkoła posiada pracownie:
 • Farmakologii i farmakognozji,
 • Masażu i fizjoterapii,
 • Terapii zajęciowej,
 • Technologii postaci leku i analizy leków,
 • Medycznych zabiegów ratunkowych,
 • Masażu i zabiegów higienicznych,
 • Kosmetyki,
 • Informatyczna,
 • Anatomiczną.
 • kuchnia szkolna - pracownia żywienia.

Ponadto:
 • Salę gimnastyczną,
 • Siłownię,
 • Boisko sportowe
 • Skomputeryzowaną bibliotekę z czytelnią multimedialną
 • Pokój nauczycielski,
 • Pokój kierowników,
 • Księgowość.

Dla młodzieży spoza Jasła szkoła zapewnia miejsca w Bursie Międzyszkolnej

Działają organizacje:
 • Szkolne Koło PCK,
 • Klub Honorowych Dawców Krwi,
 • Szkolny Ośrodek Kariery SZOK
 • Szkolne Koło Caritas,
 • Koło ratownictwa,
 • Koło pływackie,

Zgodnie ze specyfiką szkoły uczniowie prowadzą edukację zdrowotną wśród dzieci i młodzieży szkół różnych typów, a także wśród innych mieszkańców miasta. Szkoła prowadzi również działalność wolontarystyczną współpracując z licznymi organizacjami. Tematyka różnorodnych form pracy obejmuje m.in. problemy: AIDS, ekologii, uzależnień, karmienia naturalnego, profilaktyki raka piersi, zasad udzielania pierwszej pomocy, aktywności ruchowej, profilaktyki wad postawy, zdrowego stylu żywienia, propagowanie dawstwa krwi i przeszczepów, umacnianie zdrowia psychicznego, profllaktyki dolegliwości bólowych kręgosłupa. Tradycją szkoły jest udział młodzieży w uroczystościach, imprezach, konkursach organizowanych w środowisku lokalnym jak również niesienie pomocy ludziom chorym i samotnym.
© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl