Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

Rekrutacja

MEDYCZNO-SPOŁECZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W JAŚLE
JEST SZKOŁĄ PUBLICZNĄ, BEZPŁATNĄ.
SZKOŁA ORGANIZUJE PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU U PRACODAWCÓW
PRZYJĘCIA BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

REKRUTACJA - LUTY 2017/2018

Opiekun medyczny - tryb zaoczny
Protetyk słuchu - tryb zaoczny
Technik elektroradiolog - tryb dzienny
Technik usług kosmetycznych - tryb zaoczny
Wymagane dokumenty kandydata ubiegającego się o przyjęcie na semestr pierwszy zgodnie z regulaminem rekrutacji:
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy tylko szkół policealnych)
 • oryginał posiadanego świadectwa ukończenia szkoły (dotyczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych)
 • kwestionariusz kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły wydaje szkoła w sekretariacie szkoły lub:
  można wydrukować plik w formacie "pdf" (drukuj dwustronnie) i wypełnić ręcznie lub można wypełnić formularz wykorzystując komputer z programem Word lub OpenOffice/LibreOffice i po wypełnieniu formularza wydrukować dwustronnie,
  - kwestionariusz 2017/2018 (Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle) - pdf-otwórz, doc-otwórz
  - kwestionariusz 2017/2018 (Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Jaśle) - pdf-otwórz, doc-otwórz
  - kwestionariusz 2017/2018 (opiekun medyczny - kwalifikacyjny kurs zawodowy) - pdf-otwórz, doc-otwórz
  - kwestionariusz 2017/2018 (kursy płatne) - pdf-otwórz, doc-otwórz
 • 3 zdjęcia podpisane na odwrocie
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (poradnia medycyny pracy, druk skierowania do pobrania w sekretariacie szkoły)
 • dowód osobisty do wglądu
 • komplet dokumentów prosimy składać w sekretariacie szkoły.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły w godz. 8.00 - 15.00

tel. 13 446 8249, 13 446 8571.

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 dla:

© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl