Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

Plan lekcji

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ - MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. PROF. RUDOLFA WEIGLA W JAŚLE - WAŻNY OD 1.09.2016 r.

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ SEMESTR I - FORMA ZAOCZNA

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY ODBYWAJĄCYCH PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

HARMONOGRAM ZAJĘĆ POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNO-SPOŁECZNA DLA DOROSŁYCH W JAŚLE - ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ SEMESTR I - FORMA ZAOCZNA

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNO-SPOŁECZNA DLA DOROSŁYCH W JAŚLE - ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ SEMESTR I - FORMA ZAOCZNA

ZMIANA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE GR. 5 - 20.10.16, 26.10.16


OPIEKUN MEDYCZNY SEMESTR II - FORMA ZAOCZNA

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY ODBYWAJĄCYCH PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

HARMONOGRAM ZAJĘĆ POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNO-SPOŁECZNA DLA DOROSŁYCH W JAŚLE - OPIEKUN MEDYCZNY SEMESTR II - FORMA ZAOCZNA

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH DLA SŁUCHACZY POLICEALNEJ SZKOŁY MEDYCZNO-SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH W JAŚLE - ZAWÓD: OPIEKUN MEDYCZNY SEMESTR: II

HARMONOGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA SŁUCHACZY POLICEALNEJ SZKOŁY MEDYCZNO-SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH W JAŚLE - ZAWÓD: OPIEKUN MEDYCZNY SEMESTR: II

ZMIANA PRAKTYKA ZAWODOWA GR. 1 - 07.10.16, 08.10.16, 20.10.16-22.10.16


TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH SEMESTR II - FORMA ZAOCZNA

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY ODBYWAJĄCYCH PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

HARMONOGRAM ZAJĘĆ POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNO-SPOŁECZNA DLA DOROSŁYCH W JAŚLE - TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH SEMESTR II - FORMA ZAOCZNA

PROSZĘ ZŁOŻYĆ AKTUALNE KSIĄŻECZKI ZDROWIA ORAZ ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SZCZEPIENIA WZW DO KIEROWNIKA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 30.09.2016.


 

 

 

 

 

 

 

© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl