Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

Plan lekcji

Rozkład zajęć. Rok szkolny 2017/2018. Ważny od dnia 08.01.2018 - otwórz

Zmiana rozkładu lekcyjnego obowiązująca od 11 grudnia - otwórz


Rozkład zajęć. Rok szkolny 2017/2018 - asystentka stomatologiczna (1 Asd). Ważny od dnia 08.01.2018- otwórz

Harmonogram zajęć praktycznych Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Jaśle - zawód: asystentka stomatologiczna semestr: I - otwórz


Harmonogram zajęć praktycznych i praktyki zawodowej Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Jaśle - zawód: opiekun medyczny semestr: II - otwórz

Harmonogram praktyki zawodowej dla słuchaczy sem. II w zawodzie opiekun medyczny w dniu 30 listopada 2017 r. (czwartek) - otwórz

ZMIANA HARMONOGRAMU od 04.11.2017


Harmonogram zajęć praktycznych i praktyki zawodowej Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaśle - kwalifikacyjny kurs zawodowy: opiekun medyczny Semestr I - otwórz
Informacja (dokumenty niezbędne do realizacji praktycznej nauki zawodu ) - otwórz

Harmonogram zajęć dla słuchaczy Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Jaśle - zawód: techniku usług kosmetycznych semestr IV - otwórz

Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy w zawodzie technik usług kosmetycznych, semestr IV, rok szkolny 2017/2018 - otwórz

Uwaga! zmiana harmonogramu od zjazdu III


Harmonogram zajęć dla słuchaczy Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Jaśle zawód: opiekun medyczny semestr II - otwórz

Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy w zawodzie opiekun medyczny, semestr II, rok szkolny 2017/2018 - otwórz

Uwaga zmiana terminu egzaminu semetralnego z przedmiotu język migowy z 12.01.2018 r. na 15.01.2018 r. (poniedzialek)  godzina 13:20 sala nr 2


Harmonogram zajęć dla słuchaczy Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle - Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaśle zawód: opiekun medyczny sem. I rok szkolny 2017/2018 – kurs kwalifikacyjny - otwórz

Uwaga zmiana zjazdu V

Uwaga zostały zmienione przerwy.

Uwaga zmiana zjazdu III, IV, VI, VIII


 

 

 

© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl