Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

Plan lekcji

Plan lekcji na rok szkolny 2014/2015:


Rozkład Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle ważny od 18 maja - pobierz


Rozkład zajęć Policealnej Szkoły Medyczno - Społecznej dla Dorosłych w Jaśle dla słuchaczy w zawodzie asystentka stomatologiczna (ważny od 16.02.2015 r.) forma stacjonarna - pobierz

Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (część pisemna) - pobierz


Rozkład zajęć Policealnej Szkoły Medyczno - Społecznej dla Dorosłych w Jaśle dla słuchaczy w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej semestr I - kwalifikacyjny kurs zawodowy - forma zaoczna - pobierz

ZMIANY W ROZKŁADZIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ (CZAS TRWANIA) W PLACÓWCE ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY "CARITAS" DIECEZJI RZESZOWSKIEJ OKRĘG JASŁO DLA GRUPY I W TERMINIE: 09.04-11.04 i 20.04-25.04, DLA GRUPY II W TERMINIE 25.05-30.05 i DLA GRUPY III W TERMINIE 08.06-13.06

LISTA SŁUCHACZY W ZAWODZIE: ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ SEMESTR I REALIZUJĄCYCH ZAJĘCIA Z PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W DNIACH: 15.05.2015 r. - dostępna na tablicy ogłoszeń w szkole
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA SŁUCHACZY KURSU KWALIFIKACYJNEGO ZAWODOWEGO W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - OTWÓRZ
 
SPOTKANIE SŁUCHACZY Z NAUCZYCIELEM PROWADZĄCYM PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM W PLACÓWKACH SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO.

Rozkład zajęć Policealnej Szkoły Medyczno - Społecznej dla Dorosłych w Jaśle dla słuchaczy w zawodzie opiekun medyczny - forma zaoczna - pobierz


Rozkład zajęć Policealnej Szkoły Medyczno - Społecznej dla Dorosłych w Jaśle dla słuchaczy w zawodzie technik usług kosmetycznych - forma zaoczna - pobierz


 

 

 

 

© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl