Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

Koło Terapeuty Zajeciowego

"Nie tylko sztuka i wiedza,

ale także cierpliwość musi być częścią dzieła".

Johann Wolfgang von Goethe


W Medyczno – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle

działa koło terapeuty zajęciowego


 

Różnego rodzaju prace, mogą mieć dla słuchaczy następujące działania: diagnostyczne, terapeutyczne, przywracające sprawność i wreszcie ogromny walor uspokajający. Zajęcia takie mogą rozwijać myślenie twórcze, wyobraźnię przestrzenną, spostrzegawczość, ułatwiają zapamiętywanie, uczą prostoty, estetyki, cierpliwości, dokładności i dyscypliny.

Dodatkową cechą zajęć jest poznanie właściwości i zastosowań przetwarzanych materiałów, technik przetwarzania oraz wdrażanie bezpiecznych sposobów pracy z urządzeniami elektrycznymi i substancjami szkodliwymi. Na zajęciach tych słuchacze mają szansę zaprezentować wykonane przez siebie wyroby, mają możliwość poszerzenia wiadomości i umiejętności potrzebnych do wykonania określonego zadania.

Zajęcia te przeznaczone są w głównej mierze dla słuchaczy kształcących się w zawodzie terapeuta zajęciowy w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, zainteresowanych możliwościami wykonywania i zastosowania różnych wyrobów w życiu codziennym, ale nie wyklucza się również uczestniczenia innych słuchaczy szkoły, bądź też jej absolwentów. Zajęcia te będą również okazją do doskonalenia wiedzy i umiejętności z zakresu pisania projektów realizacji prac terapeutycznych dla podopiecznych dla słuchaczy i absolwentów w zawodzie terapeuta zajęciowy.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu (3-środa miesiąca) w godzinach 14:10-17:10. Istnieje możliwość zmiany terminu lub zwiększenie liczby spotkań w miarę zainteresowania i potrzeb słuchaczy, a także zmian w rozkładzie lekcyjnym.

Serdecznie zapraszam

Opiekun Koła: mgr Monika Kulik-Marek

 

 

© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl