Łacza do stron internetowych,
traktujących o egzaminach zawodowych:

Centralna komisja egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna


EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
SESJA STYCZEŃ/LUTY 2015

Zawód

ETAP PISEMNY
TERMIN/GODZINA

Technik usług kosmetycznych
A.61

08.01.2015 r. godz……
Część pisemna

Klucz wyboru poprawnych odpowiedzi do etapu pisemnego będzie dostępny na stronie www.cke.edu.pl - zakładka: egzamin zawodowy - klucze odpowiedzi – nowy egzamin.

DOKUMENTY I MATERIAŁY, KTÓRE ZDAJĄCY MA PRZYNIEŚĆ NA EGZAMIN

ETAP PISEMNY

dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem, pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem,

ZDAJĄCY PRZYCHODZĄ 30 MINUT PRZED EGZAMINEM

Wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - data i godzina zostanie podana po otrzymaniu informacji z OKE w Krakowie.

Zawód

ETAP PRAKTYCZNY
TERMIN/GODZINA


Technik usług kosmetycznych
A.61

od 09.01 do 27.02
Część praktyczna

DOKUMENTY I MATERIAŁY, KTÓRE ZDAJĄCY MA PRZYNIEŚĆ NA EGZAMIN

ETAP PRAKTYCZNY

 

dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem, pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem,

ZDAJĄCY PRZYCHODZĄ 30 MINUT PRZED EGZAMINEM

Dokładniejsze informacje zostaną przekazane po otrzymaniu informacji z OKE w Krakowie.


INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2015
Termin składania pisemnej deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego upływa:
dnia 3 września 2014 r
. dla słuchacza/absolwenta szkoły, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu (dotyczy słuchaczy w zawodzie technik usług kosmetycznych)

dnia 20 grudnia 2014 r. dla słuchacza/absolwenta szkoły, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w czerwcu (słuchacz/absolwent otrzymuje deklarację od wicedyrektora lub opiekuna semestru, ew. można ją pobrać ze strony www.oke.krakow.pl).

Standard wymagań egzaminacyjnych oraz podstawowe informacje dotyczące przebiegu egzaminu zawodowe go wraz z przykładami zadań i kryteriami oceniania są zawarte w informatorze o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Znajdują się one na stronie:
www.mspjaslo.pl
www.oke.krakow.pl
www.cke.edu.pl
w zakładce EGZAMIN ZAWODOWY oraz są dostępne w bibliotece szkolnej.
Informacje o wynikach egzaminu dostępne po zalogowaniu na stronę
www.oke.krakow.pl:
- SMOK
- UCZEŃ,
- PESEL i hasło (podane na wydruku).
TERMINY EGZAMINU
POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2013 r.
na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r.

dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu
1. Etap pisemny: 15 stycznia 2013 r. (wtorek) godz. 12.00
2. Etap praktyczny: od 22 stycznia do 8 lutego 2013 r.
Przekazanie przez OKE dyplomów do szkół – 28 luty 2013 r.

dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w czerwcu
1. Etap pisemny: 17 czerwca 2013 r. (poniedziałek) godz. 12.00
2. Etap praktyczny: od 18 czerwca do 21 czerwca 2013 r. (szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, będzie zamieszczony na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie do 6 kwietnia 2013 r.)
Przekazanie przez OKE dyplomów do szkół – 30 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NA TEMAT EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2013 r.
(dla osób rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach)
Termin egzaminu zawodowego ustala dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.


 

plik_1 plik_ 2

analiza w województwie podkarpackim - sesja zimowa 2013

analiza w województwie podkarpackim - sesja letnia 2013


Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w 2012 r

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w 2011 r

 

 

© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl