Łacza do stron internetowych,
traktujących o egzaminach zawodowych:

Centralna komisja egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna


EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
SESJA STYCZEŃ/LUTY 2014

Zawód

ETAP PISEMNY
TERMIN/GODZINA


Asystent osoby niepełnosprawnej
Z.08.

10.01 godz.12.00
Część pisemna

Klucz wyboru poprawnych odpowiedzi do etapu pisemnego będzie dostępny na stronie www.cke.edu.pl - zakładka: egzamin zawodowy - klucze odpowiedzi – nowy egzamin.

DOKUMENTY I MATERIAŁY, KTÓRE ZDAJĄCY MA PRZYNIEŚĆ NA EGZAMIN

ETAP PISEMNY

dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem, pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem,

ZDAJĄCY PRZYCHODZĄ 30 MINUT PRZED EGZAMINEM

Wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - data i godzina zostanie podana po otrzymaniu informacji z OKE w Krakowie.

Zawód

ETAP PRAKTYCZNY
TERMIN/GODZINA


Asystent osoby niepełnosprawnej
Z.08.

od 03.01 do 28.02
Część praktyczna

DOKUMENTY I MATERIAŁY, KTÓRE ZDAJĄCY MA PRZYNIEŚĆ NA EGZAMIN

ETAP PRAKTYCZNY

 

dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem, pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem,

ZDAJĄCY PRZYCHODZĄ 30 MINUT PRZED EGZAMINEM

Dokładniejsze informacje zostaną przekazane po otrzymaniu informacji z OKE w Krakowie.


INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2014

Termin składania pisemnej deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego upływa:
dnia 10 września 2013 r
. dla słuchacza/absolwenta szkoły, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu (dotyczy słuchaczy w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej),
dnia 20 grudnia 2013 r. dla słuchacza/absolwenta szkoły, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w czerwcu (słuchacz/absolwent otrzymuje deklarację od wicedyrektora lub opiekuna semestru, ew. można ją pobrać ze strony
www.oke.krakow.pl).


Standard wymagań egzaminacyjnych oraz podstawowe informacje dotyczące przebiegu egzaminu zawodowe go wraz z przykładami zadań i kryteriami oceniania są zawarte w informatorze o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Znajdują się one na stronie:
www.mspjaslo.pl
www.oke.krakow.pl
www.cke.edu.pl
w zakładce EGZAMIN ZAWODOWY oraz są dostępne w bibliotece szkolnej.


Informacje o wynikach egzaminu dostępne po zalogowaniu na stronę
www.oke.krakow.pl:
- SMOK
- UCZEŃ,
- PESEL i hasło (podane na wydruku).


 

 

SEMNY
TERMIN/GODZINA


1. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych
oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi – Z.19

2. Świadczenie usług w zakresie masażu – Z.01

3. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy – Z.15

4. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy – A.61

5. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp – A.62

6. Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie – Z.12

7. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej – Z.04

16.06 godz.12.00
Część pisemna

Klucz wyboru poprawnych odpowiedzi do etapu pisemnego będzie dostępny na stronie www.cke.edu.pl - zakładka: egzamin zawodowy - klucze odpowiedzi – nowy egzamin.

 


 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
SESJA MAJ/CZERWIEC/LIPIEC 2014

Zawód

ETAP PISEMNY
TERMIN/GODZINA


1. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych
oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi – Z.19

16.06 godz.14.00
Część pisemna

2. Świadczenie usług w zakresie masażu – Z.01

16.06 godz.14.00
Część pisemna

3. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy – Z.15

16.06 godz.14.00
Część pisemna

4. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy – A.61

16.06 godz.12.00
Część pisemna

5. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp – A.62

16.06 godz.14.00
Część pisemna

6. Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie – Z.12

16.06 godz.14.00
Część pisemna

7. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej – Z.04

16.06 godz.14.00
Część pisemna

Klucz wyboru poprawnych odpowiedzi do etapu pisemnego będzie dostępny na stronie www.cke.edu.pl - zakładka: egzamin zawodowy - klucze odpowiedzi – nowy egzamin.

DOKUMENTY I MATERIAŁY, KTÓRE ZDAJĄCY MA PRZYNIEŚĆ NA EGZAMIN

ETAP PISEMNY

dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem, pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem,

ZDAJĄCY PRZYCHODZĄ 30 MINUT PRZED EGZAMINEM

Wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - data i godzina zostanie podana po otrzymaniu informacji z OKE w Krakowie.

Zawód

ETAP PRAKTYCZNY
TERMIN/GODZINA


1. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych
oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi – Z.19

od 28.05 do 30.05
*I zm. g.8.00
*II zm. g.12.00
*III zm. g.16.00

2. Świadczenie usług w zakresie masażu – Z.01

od 26.05 do 27.05
*I zm. g.8.00
*II zm. g.12.00
*III zm. g.16.00

3. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy – Z.15

od 03.06 do 04.06
*I zm. g.8.00
*II zm. g.12.00
*III zm. g.16.00

4. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy – A.61

5. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp – A.62

od 04.06 do 05.06
*I zm. g.8.00
*II zm. g.12.00
*III zm. g.16.00

6. Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie – Z.12

od 09.06 do 11.06
*I zm. g.8.00
*III zm. g.16.00

7. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej – Z.04

od 12.06 do 14.06
*I zm. g.8.00
*II zm. g.12.00
*III zm. g.16.00

DOKUMENTY I MATERIAŁY, KTÓRE ZDAJĄCY MA PRZYNIEŚĆ NA EGZAMIN

ETAP PRAKTYCZNY

dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem, pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem,

ZDAJĄCY PRZYCHODZĄ 30 MINUT PRZED EGZAMINEM

Dokładniejsze informacje zostaną przekazane po otrzymaniu informacji z OKE w Krakowie.

 

plik_1 plik_ 2

analiza w województwie podkarpackim - sesja zimowa 2013

analiza w województwie podkarpackim - sesja letnia 2013


Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w 2012 r

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w 2011 r

 

 

© Medyczna Szkoła Policealna         38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: kmarek.pl