Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy


 

Łacza do stron internetowych,
traktujących o egzaminach zawodowych:

Centralna komisja egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna


EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
SESJA STYCZEŃ/LUTY 2015

Zawód

ETAP PISEMNY
TERMIN/GODZINA


Technik usług kosmetycznych
A.61

08.01.2015 r. godz. 12:00
Część pisemna

Technik farmaceutyczny

Z.19

Opiekun Medyczny

Z.04

08.01.2015 r. godz. 14.00

Część pisemna

Klucz wyboru poprawnych odpowiedzi do etapu pisemnego będzie dostępny na stronie www.cke.edu.pl - zakładka: egzamin zawodowy - klucze odpowiedzi – nowy egzamin.

DOKUMENTY I MATERIAŁY, KTÓRE ZDAJĄCY MA PRZYNIEŚĆ NA EGZAMIN

ETAP PISEMNY

dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem, pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem,

ZDAJĄCY PRZYCHODZĄ 30 MINUT PRZED EGZAMINEM

Wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – 27 marca 2015 r.

Zawód

ETAP PRAKTYCZNY
TERMIN/GODZINA


Technik usług kosmetycznych
A.61

15.01.2015 r. godz: 13:00

DOKUMENTY I MATERIAŁY, KTÓRE ZDAJĄCY MA PRZYNIEŚĆ NA EGZAMIN

ETAP PRAKTYCZNY

 

dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem, pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem,

ZDAJĄCY PRZYCHODZĄ 30 MINUT PRZED EGZAMINEM

Dokładniejsze informacje zostaną przekazane po otrzymaniu informacji z OKE w Krakowie.


EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY
© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl