Łacza do stron internetowych,
traktujących o egzaminach zawodowych:

Centralna komisja egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna


EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
SESJA STYCZEŃ/LUTY 2015

Zawód

ETAP PISEMNY
TERMIN/GODZINA


Technik usług kosmetycznych
A.61

08.01.2015 r. godz. 12:00
Część pisemna

Technik farmaceutyczny

Z.19

Opiekun Medyczny

Z.04

08.01.2015 r. godz. 14.00

Część pisemna

Klucz wyboru poprawnych odpowiedzi do etapu pisemnego będzie dostępny na stronie www.cke.edu.pl - zakładka: egzamin zawodowy - klucze odpowiedzi – nowy egzamin.

DOKUMENTY I MATERIAŁY, KTÓRE ZDAJĄCY MA PRZYNIEŚĆ NA EGZAMIN

ETAP PISEMNY

dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem, pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem,

ZDAJĄCY PRZYCHODZĄ 30 MINUT PRZED EGZAMINEM

Wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – 27 marca 2015 r.

Zawód

ETAP PRAKTYCZNY
TERMIN/GODZINA


Technik usług kosmetycznych
A.61

od 09.01 do 27.02
Część praktyczna

DOKUMENTY I MATERIAŁY, KTÓRE ZDAJĄCY MA PRZYNIEŚĆ NA EGZAMIN

ETAP PRAKTYCZNY

 

dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem, pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem,

ZDAJĄCY PRZYCHODZĄ 30 MINUT PRZED EGZAMINEM

Dokładniejsze informacje zostaną przekazane po otrzymaniu informacji z OKE w Krakowie.


EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
SESJA MAJ/LIPIEC 2015

Zawód

ETAP PISEMNY
TERMIN/GODZINA


Technik usług kosmetycznych
A.62

Technik masażysta

Z.01

Technik farmaceutyczny

Z.19

Terapeuta zajęciowy

Z.09

Opiekun medyczny

Z.04

Asystentka stomatologiczna

Z.15

22.06.2015 r. godz……
Część pisemna

Klucz wyboru poprawnych odpowiedzi do etapu pisemnego będzie dostępny na stronie www.cke.edu.pl - zakładka: egzamin zawodowy - klucze odpowiedzi – nowy egzamin.

DOKUMENTY I MATERIAŁY, KTÓRE ZDAJĄCY MA PRZYNIEŚĆ NA EGZAMIN

ETAP PISEMNY

dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem, pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem,

ZDAJĄCY PRZYCHODZĄ 30 MINUT PRZED EGZAMINEM

Wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – 28 sierpnia 2015 r.

Zawód

ETAP PRAKTYCZNY
TERMIN/GODZINA

Technik usług kosmetycznych
A.62

Technik masażysta

Z.01

Technik farmaceutyczny

Z.19

Terapeuta zajęciowy

Z.09

Opiekun medyczny

Z.04

Asystentka stomatologiczna

Z.15od 25 maja do 6 lipca 2015 r.
Część praktyczna

DOKUMENTY I MATERIAŁY, KTÓRE ZDAJĄCY MA PRZYNIEŚĆ NA EGZAMIN

ETAP PRAKTYCZNY

 

dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem, pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem,

ZDAJĄCY PRZYCHODZĄ 30 MINUT PRZED EGZAMINEM

Dokładniejsze informacje zostaną przekazane po otrzymaniu informacji z OKE w Krakowie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2015

Termin składania pisemnej deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego upływa:
dnia 3 września 2014 r
. dla słuchacza/absolwenta szkoły, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu (dotyczy słuchaczy w zawodzie technik usług kosmetycznych)

dnia 20 grudnia 2014 r. dla słuchacza/absolwenta szkoły, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w czerwcu (słuchacz/absolwent otrzymuje deklarację od wicedyrektora lub opiekuna semestru, ew. można ją pobrać ze strony www.oke.krakow.pl).

Standard wymagań egzaminacyjnych oraz podstawowe informacje dotyczące przebiegu egzaminu zawodowe go wraz z przykładami zadań i kryteriami oceniania są zawarte w informatorze o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Znajdują się one na stronie:
www.mspjaslo.pl
www.oke.krakow.pl
www.cke.edu.pl
w zakładce EGZAMIN ZAWODOWY oraz są dostępne w bibliotece szkolnej.

Informacje o wynikach egzaminu dostępne po zalogowaniu na stronę www.oke.krakow.pl:
- SMOK
- UCZEŃ,
- PESEL i hasło (podane na wydruku).

TERMINY EGZAMINU
POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2015 r.
na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej komisji Egzaminacyjnej z dnia 03 lipca 2014 r.

dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu
1. Etap pisemny: 12 stycznia 2015 r. (poniedziałek) godz. 12.00
2. Etap praktyczny: od 13 stycznia do 14 stycznia 2015 r.
Przekazanie przez OKE dyplomów do szkół – 27 luty 2015 r.

• dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w czerwcu
1. Etap pisemny: 15czerwca 2015 r. (poniedziałek) godz. 12.00
2. Etap praktyczny: od 16 czerwca do 19 czerwca 2015 r. (szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, będzie zamieszczony na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie do 4 kwietnia 2015 r.)
Przekazanie przez OKE dyplomów do szkół – 28 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA NA TEMAT EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2015 r.

Termin egzaminu zawodowego ustala dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w uzgodnieniu
z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.


 

 

plik_1 plik_ 2

analiza w województwie podkarpackim - sesja zimowa 2013

analiza w województwie podkarpackim - sesja letnia 2013


Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w 2012 r

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w 2011 r

 

 

© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl