Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

Witamy

WitamyW skład Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Jaśle wchodzi:
- Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle
- Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Jaśle

Informacja

dla Absolwentów Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle

Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz wydawanie dyplomów będzie miało miejsce w dniu 28 sierpnia 2015 r. od godz. 9:15
w budynku szkoły.Średnia zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
(uzyskane dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe)
 w roku szkolnym 2013/2014 wynosi 97,1%.

Informujemy, że słuchacze Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle moogą korzystać z biblioteki (zasobów multimedialnych), pracowni komputerowych oraz bezprzewodowego dostępu do Internetu. Słuchacze mają też możliwość skorzystania z boiska sportowego i pomieszczeń szkolnych. Wejście do szkoły zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W szkole działa też platforma e-learnigowa:

 Aktualności

© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl