Witamy

WitamyW skład Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Jaśle wchodzi:
- Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle
- Policealna Szkoła Medyczno - Społeczna dla Dorosłych w Jaśle


Prawdziwie radosnych, wypełnionych miłością,
niosących spokój i odpoczynek Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego Roku 2015, pełnego optymizmu i szczęścia
życzy
Dyrektor i cała społeczność Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle

Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Jaśle

ogłasza nabór w następujących zawodach:


ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
(forma kursowa – 1 rok nauki)

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
(1 rok nauki)
  • Nabór do 20 stycznia 2015 r.
  • Matura nie jest wymagana
  • Szkoła bez ograniczeń wiekowych, w tym 50 +
  • Zajęcia w piątki i soboty
  • Szkoła publiczna i bezpłatna

Średnia zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
(uzyskane dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe)
 w roku szkolnym 2013/2014 wynosi 97,1%.

Informujemy, że słuchacze Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle moogą korzystać z biblioteki (zasobów multimedialnych), pracowni komputerowych oraz bezprzewodowego dostępu do Internetu. Słuchacze mają też możliwość skorzystania z boiska sportowego i pomieszczeń szkolnych. W szkole działa też platforma e-learnigowa:

 


Aktualności

© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl