Kontakt

Kontakt

ul: Tadeusza Sroczynskiego 2,
38-200 Jasło

e-mail: zsmjaslo@post.pl

tel: 13 44 685 71

fax: 13 44 682 49

Samorząd słuchaczy

Samorząd słuchaczy

Witamy

Witamy

 
W skład Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Jaśle wchodzi:

- Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle

- Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Jaśle

- Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaśle


Inauguracja roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się w dniu 01.09.2016 r. (czwartek) o godz. 10:00 w budynku szkoły. Uroczystość inauguracji roku szkolnego poprzedzi Msza Św. w Kościele Fara Jasło (Rynek) o godz. 8:00.
Odbiór dyplomów, świadectw i informacji o wynikach egzaminów zawodowych w sesji maj – lipiec 2016 r. będzie miało miejsce od dnia 29.08.2016 r. od godz. 9:00 w sekretariacie szkoły.

 

Średnia zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
(uzyskane dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe)
 w roku szkolnym 2014/2015 wynosi 94,15%.

Informujemy, że słuchacze Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle moogą korzystać z biblioteki (zasobów multimedialnych), pracowni komputerowych oraz bezprzewodowego dostępu do Internetu. Słuchacze mają też możliwość skorzystania z boiska sportowego i pomieszczeń szkolnych. Wejście do szkoły zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W szkole działa też platforma e-learnigowa:

 Aktualności

© Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle    38-200 Jasło ul: Tadeusza Sroczynskiego 2. tel: (013) 44 685 71, fax (013) 44 682 49
CMS : veeo
Projekt graficzny: aimo.pl